WojtowiczA. i MikosA. (2012) „Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji - zarys koncepcji”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 21(2), s. 157-179. doi: 10.25944/znmwse.2012.02.157179.