PyrekR. (2006) „Quick Response Manufacturing (QRM) - nowa metoda wytwarzania”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 9(1), s. 183-200. doi: 10.25944/znmwse.2006.01.183200.