RudnickiL. (2006) „Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym ”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 9(1), s. 259-265. doi: 10.25944/znmwse.2006.01.259265.