ChrabąszczK. (2014) „Condoinwestycje jako alternatywna forma alokacji kapitału”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), s. 47-58. doi: 10.25944/znmwse.2014.01.4758.