ZychW. i KoziołL. (2009) „Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 12(1), s. 293-303. doi: 10.25944/znmwse.2009.01.293303.