Wojtowicz A. (2009) „Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 12(1), s. 273-292. doi: 10.25944/znmwse.2009.01.273292.