DąbrowaM. (2018) „Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 39(3), s. 159-172. doi: 10.25944/znmwse.2018.03.159172.