Wnorowski H (1999) „Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok)”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, (2), s. 265-276. doi: 10.25944/znmwse.1999.02.265276.