Szumilak J (1999) „Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, (2), s. 19-26. doi: 10.25944/znmwse.1999.02.1926.