Żychowska M., NowakM. i Żiżka-SalamonD. (2010) „Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 15(1), s. 137-147. doi: 10.25944/znmwse.2010.01.137147.