Ciućmański B. i StanekL. (2010) „Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 15(1), s. 103-111. doi: 10.25944/znmwse.2010.01.103111.