StabryłaA. (2010) „Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 15(1), s. 77-90. doi: 10.25944/znmwse.2010.01.7790.