MikułaB. (2000) „Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć ”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, (3), s. 33-40. doi: 10.25944/znmwse.2000.03.3340.