AngelovaR. (2014) „Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii – programy i inicjatywy”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), s. 11-16. doi: 10.25944/znmwse.2014.02.1116.