BarwaczK. i KoziołL. (2017) „Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 34(2), s. 73-82. doi: 10.25944/znmwse.2017.02.7382.