KoziołM. (2017) „Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 34(2), s. 83-98. doi: 10.25944/znmwse.2017.02.8398.