MetelskiA. (2019) „Czynniki kształtujące oczekiwania finansowe studentów kierunków ekonomicznych”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 43(3), s. 73-84. doi: 10.25944/znmwse.2019.03.7384.