Rudnicki W, Sarakhman O i Shurpenkova R (2019) „Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 43(3), s. 47-57. doi: 10.25944/znmwse.2019.03.4757.