Butlewski M, Czernecka W, Szczepaniak A, Pojasek M i Baran M (2019) „Praktyczne implikacje dla analiz ergonomicznych w zarządzaniu projektami wynikające z normy EN 16710-2 Metody ergonomiczne: Metodyka analizy pracy wspierająca projektowanie”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 43(3), s. 127-142. doi: 10.25944/znmwse.2019.03.127142.