KoziołW. i ZychW. (2019) „Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 44(4), s. 131-141. doi: 10.25944/znmwse.2019.04.131141.