LichotaW. (2020) „Skuteczność predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 48(4), s. 27-36. doi: 10.25944/znmwse.2020.04.2736.