ZąbekJ. (2020) „Przewaga konkurencyjna marki samochodowej w świetle jakościowej kwantyfikacji cen. Analiza na przykładzie wybranego obszaru oddziaływania”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 48(4), s. 77-93. doi: 10.25944/znmwse.2020.04.7793.