SzczucińskiP. (2021) „Konwergencja typu beta i sigma dochodów gmin województwa lubuskiego w latach 1999–2019”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 49(1), s. 27-39. doi: 10.25944/znmwse.2021.01.2739.