SzymowskiL. (2021) „Wpływ epidemii wirusa Sars-coV-2 na poziom zadłużenia zagranicznego państw rozwijających się – analiza dostępnej literatury”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 50(2), s. 13-24. doi: 10.25944/znmwse.2021.02.1324.