KowerskiM. i SowaM. (2021) „Wpływ pandemii koronawirusa na docelową stopę wypłaty dywidendy. Przykład Hydrotor SA ”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 51(3), s. 15-28. doi: 10.25944/znmwse.2021.03.1528.