Kostyk-SiekierskaK. (2021) „Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 51(3), s. 29-45. doi: 10.25944/znmwse.2021.03.2945.