HukK., BajdaN., BednarekW. i GórakA. (2021) „Transport miejski w koncepcji logistyki miasta a zrównoważony rozwój”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 51(3), s. 107-125. doi: 10.25944/znmwse.2021.03.107125.