KaraśA. (2021) „Alianse wiedzy i ich wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa: -”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 51(3), s. 75-85. doi: 10.25944/znmwse.2021.03.7585.