KoziołL. (2021) „Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 52(4), s. 6780. doi: 10.25944/znmwse.2021.04.6780.