PrzetacznikS. (2022) „Ewolucja zarządzania ryzykiem”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 53(1-2), s. 95107. doi: 10.25944/znmwse.2022.01-2.95107.