[1]
KoziołM., MikosA., i LeśniakK., „Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 40, nr 4, s. 13-23, grudz. 2018.