[1]
KoziołL., MuszyńskiZ., i KoziołM., „Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 31, nr 3, s. 37-53, wrz. 2016.