[1]
RudnickiL., „Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym ”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 9, nr 1, s. 259-265, mar. 2006.