[1]
ZychW. i KoziołL., „Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 12, nr 1, s. 293-303, mar. 2009.