[1]
Wojtowicz A., „Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 12, nr 1, s. 273-292, mar. 2009.