[1]
AltkornJ., „Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce ”, ZN MWSE w Tarnowie, nr 2, s. 9-17, grudz. 1999.