[1]
Żychowska M., NowakM., i Żiżka-SalamonD., „Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 15, nr 1, s. 137-147, mar. 2010.