[1]
Ciućmański B. i StanekL., „Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 15, nr 1, s. 103-111, mar. 2010.