[1]
Ramocka M., „Relatywizm kulturowy w etyce życia gospodarczego. Analiza przypadku – przykład zderzenia kulturowego Japonii i Polski”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 15, nr 1, s. 67-76, mar. 2010.