[1]
StabryłaA., „Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 15, nr 1, s. 77-90, mar. 2010.