[1]
KoziołL., „Zarządzanie kadrami w turystyce”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 15, nr 1, s. 159-182, mar. 2010.