[1]
MikułaB., „Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć ”, ZN MWSE w Tarnowie, nr 3, s. 33-40, grudz. 2000.