[1]
KoziołL., „Istota i ocena produktywności”, ZN MWSE w Tarnowie, nr 5, s. 63-73, grudz. 2004.