[1]
BarwaczK. i KoziołL., „Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 34, nr 2, s. 73-82, cze. 2017.