[1]
RudnickiW., SarakhmanO., i ShurpenkovaR., „Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 43, nr 3, s. 47-57, wrz. 2019.