[1]
KoziołW. i ZychW., „Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 44, nr 4, s. 131-141, grudz. 2019.