[1]
KoziołL., MuszyńskiZ., i KoziołM., „Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 32, nr 4, s. 59-73, grudz. 2016.