[1]
DobrukM., „Przeciwdziałanie negatywnym aspektom starzenia się przez promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych na przykładzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 48, nr 4, s. 59-73, grudz. 2020.