[1]
ZąbekJ., „Przewaga konkurencyjna marki samochodowej w świetle jakościowej kwantyfikacji cen. Analiza na przykładzie wybranego obszaru oddziaływania”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 48, nr 4, s. 77-93, grudz. 2020.