[1]
KoziołL., „Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”, ZN MWSE w Tarnowie, t. 52, nr 4, s. 6780, grudz. 2021.